LRKD Visagino skyriaus metinė ataskaita

  LRKD Visagino skyriaus metinė ataskaita 

   Šiemet, sausio 23 d. Visagine vyko LRKD Visagino skyriaus metinė ataskaita. Į ją buvo pakviesti vietos skyriaus valdybos nariai ir savanoriai, darbuotojai, partneriai iš Norvegijos RK (More og Romsdal apsk.)  ir Baltarusijos RK (Vitebsko apsk.), svečiai  iš LRKD sekretoriato  Nijole Čiutienė ir Vilniaus rajono RK skyriaus sekretorė Janina Latvis.  

   Ataskaitos metu pirmiausia buvo išklausyta LRKD Visagino skyriaus, sekretorės M.Korkut, metinė veiklos ataskaita. Ji informavo apie įvykdyta darbą per 2011 metus, apie projektų sudarymus ir vykdymus ir  privalomų renginių organizavimą.  

   Pranešėja plačiai  apžvelgė visas skyriaus veiklos sritis. Susirinkimo dalyviai įsitikino, kad per praėjusius metus skyriaus darbas buvo nelengvas ir per metus buvo ivykdyta daug darbų. Tai galima pasakyti apie socialinę veiklą, pirmosios pagalbos mokymą, bendradarbiavimo ryšių palaikymą su Norvegijos RK ir Baltarusijos RK, projektų veikloje dalyvavymą ir t.t.

Ataskaita apie paieškos ir gelbėjimo būrio veikla ir bendradarbiavima su partneriais, pristatė grupės lyderė L.Ryžikova.

     Apie projekta  „Sveikas vaikas – neįgaliam vaikui“ puikiai pateike ataskaita soc. darbuotojo padėjeja Ana Hau. Šias projektas vykdomas nuo 2009 metų ir  projekto tikslas – suteikti galimybę neįgaliesiems vaikams bendrauti su kitais vaikais, o jaunimo dalyvavimas Raudonojo Kryžiaus projekte - tai tolerancijos neįgaliems vaikams ugdymas. Finansuojams projektas iš partnerių lėšų (Norvegijos RK).

Sėkmingai, nuo 2010 m. Visagine vykdomas projektas „ŽIV/AIDS prevencija tarp švirkščiamųjų narkotikų vartotojų (ŠNV) bei jų priežiūra Visagine“, kurį buvo finansuojamas iš Jungtinių Tautų Narkotikų ir nusikalstamumo biuro (UNODC). Pagrindinis projekto tikslas - vykdyti ŽIV/AIDS prevenciją tarp ŠNV Visagine. Ataskaita apie projekta pristatė projekto vykdytoja Jelena Meteliova (daugiau apie projekta: http://www.unodc.org/balticstates/lt/grants/lithuania/2011/Visaginas_proj.html).   

   Pernai  Visagino skyriaus iš Norvegijos partnerių, su kuriais bendradarbiauja ekstremalių situacijų grupės pasiruošimo ir socialiniai veiklai įgyvendinti  gavo skirta  32 tūkst. litų paramos. Savivaldybei parašyta projektų  bendra suma yra 13 tūkst., iš Jungtinių Tautų Organizacijos 23 tūkst. litų.  


    

                                                                 LRKD Visagino skyriaus pirmininkė Liudmila Ryžikova   

           Apie Visagino skyriaus RK veiklą žiurekite interneto puslapeje(www.redcross-visaginas.com).February, 2012
mn tu we th fr st su
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29

Page created in 0.00325 seconds Powered by LastoBlog