Socialinė pagalba:

    Raudonojo Kryžiaus organizacijos misija - padėti socialiai remtiniems žmonėms. Remiantis šia misija Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriaus socialiniai darbuotojai teikia pagalbą vienišėms ir senyvo žmonėms įgyvendindama įvairias programas, mūsų skyriaus darbuotojai ir savanoriai  siekia ne tik atsižvelgti į senų, vienišų bei lėtinėmis ligomis sergančių žmonių poreikius, bet ir gerinti gyvenimo kokybę.

 

    Socialinė pagalba namuose — asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

 

    Suaugę asmenys su negalia ir jų šeimos, senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos, vaikai su negalia ir jų šeimos, kiti asmenys ir šeimos (laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių savarankiškumo netekę asmenys).

 

    Siekiant sumažinti senyvų vienišų žmonių atskirtį, RK Visagino skyrius įgyvendina iš Europos programos finansuojamą projektą. Per pirmąjį metų pusmetį Visagine buvo suburta 50 įvairaus amžiaus savanorių, kurie buvo apmokyti, kaip teikti pirmąją pagalbą, formuoti sveikos gyvensenos įpročius, organizuoti socialinę ir psichologinę pagalbą pagyvenusiems asmenims. Įgiję žinių, savanoriai pradėjo lankyti vienišus, negalinčius savimi pasirūpinti senelius ir neįgaliuosius asmenis. Savanoriai bendrauja, kartu skaito knygas, laikraščius, žiūri žinias, diskutuoja, palydi senelius pas gydytoją, padeda įsigyti vaistų, apsipirkti, pasigaminti valgyti, susitvarkyti namus. Bendravimas yra tai, ko seneliams trūksta labiausiai. Daug laiko skirdami pokalbiams, diskusijoms, pasivaikščiojimams, savanoriai siekia padėti vienišiems žmonėms atkurti dėl ligos, neįgalumo ar senatvės nutrūkusius socialinius ryšius.

 

    Savanoriams tai puiki proga užmegzti naujų kontaktų, įgyti žinių ir praktikos, gauti emocinį palaikymą iš bendraminčių, pajausti pasitenkinimą savo geru darbu.Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu