Humanitarinė pagalba:

    Humanitarinė pagalba– tai priemonės ir veiksmai, kurių tikslas gelbėti žmonių gyvybes, palengvinti jų kančias ir išsaugoti jų orumą per stichines ir dėl žmogus veiklos kylančias nelaimes ir esant jų padariniams.

 

    MIATLNA – Lietuva nuo 2006 m. dalyvauja Europos Sąjungos Maisto iš intervencinių atsargų tiekimo labdaros organizacijoms programoje.Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija paramą pagal šią programą dalina 13 skyrių – Alytuje, Radviliškyje, Šiaulių m., Pakruojyje, Kretingoje, Šilutėje, Utenoje, Visagine, Joniškyje, Kupiškyje, Kelmėje, Šiaulių rajone, Rokiškyje.

 

    Parama maisto produktais dalinami penkis kartus per metus, pagal iš anksto sudarytą grafiką. Lietuvoje ją gauna apie 150.000 mažas pajamas turinčių asmenų. Pajamos vienam asmeniui neturi viršyti vidutinės mėnesinės pajamos, LR Vyriausybės patvirtintų valstybės remiamų pajamų (VRP)1,5 dydžio per mėnesį - 153 eurų (528 Lt)  vienam šeimos nariui (su galimomis išimtimis, kurias nustato savivaldybių administracijos).

 

    Norintieji gauti paramą turi kreiptis į savivaldybė, į soc. rūpybos skyrius  ir informuoti jį apie susidariusią situaciją, parašyti prašymą ir pateikti dokumentą.  Arba į Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos darbuotoją. 2015 m. Visagine nepasiturinčių asmenų skaičius buvo apie  3700. Priimti ir išdalinti produktus padeda savanoriai.Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu