2020-02-12

 

Visagino savivaldybės administracija kartu su partneriu Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Visagino skyrius nuo 2020 m. vasario mėn. pradėjo įgyvendinti projektą Nr.08.4.2-ESFA-V-621-01-0010 „Priklausomybės ligų profilaktikos, diagnostikos ir gydymo kokybės ir prieinamumo gerinimas Visagino savivaldybėje“, kurio tikslas padėti asmenims, sergantiems priklausomybės ligomis.

 

Projekto tikslas: Prisidėti prie integruotos priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų prevencijos, gydymo ir integracijos sistemos sukūrimo Lietuvoje ir užtikrinti švirkščiamųjų narkotikų vartotojams žemo slenksčio paslaugų prienamumą Visagino savivaldybėje.

Projekto uždavinys - Švirkščiamųjų narkotikų vartotojams pagerinti prieigą prie žemo slenksčio kabinete teikiamų paslaugų taip sumažinant infekcijų plitimą Visagino mieste.

 

Nuo 2020 m. vasario mėn. Visagino savivaldybės teritorijoje pradeda veikti žemo slenksčio kabinetas, kuris veiks adresu Vilties g.1, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Visagino skyriaus patalpose. Kabinete bus sudarytos sąlygos švirkščiamųjų narkotikų vartotojams, kurie nenori ar yra nepasirengę atsisakyti švirkščiamųjų narkotikų vartojimo, naudotis žalos mažinimo paslaugomis bei priemonėmis. Raudonojo Kryžiaus Visagino skyriaus kabinetas padės jo lankytojams ne tik sužinoti savo statusą dėl užkrečiamų ligų, bet ir pagreitins jų integracijos į gydymo sistemą, procesą.

 

Taip pat bus siekiama mažinti socialinės rizikos grupės asmenų, vartojančių narkotines ir psichotropines medžiagas rizikingą elgesį, bei su tuo susijusią neigiamą įtaką patiems asmenims, jų šeimoms, bendruomenei ir visuomenei. Paslaugų gavėjai bus motyvuojami atsisakyti psichotropinių medžiagų vartojimo, taip pat bus siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į ŽIV/AIDS keliamas problemas.

 

Per 3 projekto įgyvendinimo metus planuojama, kad bus 6 000 apsilankymų. ŠNV ir jų šeimos nariams bus teikiamos konsultacijos ir pagalba įvairiais klausimais, į jau esamą ŠNV tinklą įtraukiami nauji asmenys.

 

Švirkščiamųjų narkotikų vartojimas Lietuvoje yra aktuali problema, susijusi su rizikinga elgsena ir su infekcijų plitimu, perdozavimu, nusikalstamumu ir kitomis neigiamomis sveikatos, socialinėmis, ekonominėmis, teisinėmis pasekmėmis visuomenei.

 

Pagrindinė projekto veikla – kompleksinių žalos mažinimo paslaugų paketo teikimas asmenims vartojantiems švirkščiamuosius narkotikus ir jų lytiniams partneriams bei jų šeimos nariams. Bus gerinamas ir teikiamas kokybiškas prevencinių priemonių ir žalos mažinimo paslaugų paketas (sterilios švirkštimosi ir dezinfekcijos priemonės, tvarsliava prezervatyvai), reguliarus greitasis ištyrimas dėl ŽIV, informavimas ir konsultavimas dėl saugesnio elgesio, infekcinių ligų plitimo, tolesnio patekimo į sveikatos ar socialines paslaugas.

Visos žemo slenksčio paslaugos teikiamos NEMOKAMAI ir KONFIDICIALIAI (asmens dokumento pateikti nereikia).

Projekto trukmė.

Nuo 2020 m. vasario mėn. iki  2023 m. kovo mėn.

 

Projekto finansavimo šaltinis:

Europos socialinis fondas

 

Projekto vykdytojas:

Visagino savivaldybės administracija

 

Projekto partneris:

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Visagino skyrius

 

 


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu