2020-09-08

Visagino bendruomeniniai šeimos namai 

 

Apie projektą

Visagino savivaldybės administracijoje  nuo 2018 m. spalio 30 d startavo projektas „Visagino bendruomeniniai šeimos namai“ pagal Nr. 08.4.1 – ESFA-V-416 „Kompleksinės paslaugos šeimai“ priemonę. Pagrindinė projekto idėja – ne tik socialinės rizikos šeima, o kiekviena šeima gali gauti jai reikiama pagalbą.

Projekto tikslas – sudaryti sąlygas Visagino gyvenančioms šeimos gauti kompleksiškai teikiamas paslaugas, užtikrinant paslaugų prieinamumo kuo arčiau šeimos gyvenamosios vietos, siekiant įgalinti šeima įveikti iškilusius krizes bei derinti šeimos ir darbo įsipareigojimus.

Projekto veiklos bus orientuotos sustiprinti šeima, prevenciškai užkertant kelia šeimos institucijos trapumui dėl porų nesutarimų, konfliktinių situacijų sprendimo, tėvystės įgūdžių stokos, nepakankamos dėmesio vaikams iš artimiausių žmonių stokos ir pan. Suteikiant kokybiškas kompleksiškai teikiamas paslaugas Visagino savivaldybėje, planuojamas kompleksinių paslaugų šeimai teikimas sudarys: - paslaugų teikimo koordinavimas užtikrinant „vieno langelio“ principą;- psichosocialinė pagalba, kuri bus teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus; - šeimos įgūdžių ugdymas ir sociokultūrinės paslaugos; - meditacijos paslaugos Projekto partneriai: - Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras- Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Draugijos Visagino skyrius- VšĮ „Versli mama“ - Visagino šeimos krizių centras Veikla bus vykdoma bendruomeniniuose šeimos namuose. Šeimos namų funkcijos atlieka Visagino šeimos ir vaiko gerovės centras, konsultuoja šeimai apie kompleksiškai teikiamas paslaugas ir koordinuoja paslaugų organizavimas tarp partnerių. Teikiant paslaugas bus formuojamas sisteminis požiūris, kuris apims padėties identifikavimą, informavimą, konsultavimą, intensyvų individualų darbą arba darbą grupėse, visų reikalingų pagalbos išteklių, esančių Visagino savivaldybės žinioje panaudojimą, socialinių ar asmeninių kompetencijų, įgūdžių ir reikalingos patirties perdavimą.

Bendra projekto vertė – 172 250,33 Eur (Europos Sąjungos lėšos).  

Statusas   ⏳ Vykdomas 

Daugiau:  http://www.vsvgc.lt/psichosocialin-pagalba.html


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu