2017-10-26

  2017 m. spalio 24-25 d. pagal projektą „Plečiant visuomeninių organizacijų dalyvavimą priimant socialinės integracijos klausimus Baltarusijoje“ Visagine lankėsi Baltarusijos Raudonojo Kryžiaus atstovai iš Minsko ir Gardino miestų bei Gardino miesto savivaldybės Socialinės paramos skyriaus atstovė. Supažindinome svečius su Raudono Kryžiaus Visagino skyriaus veikla, susitikome su Visagino savivaldybės administracija, aplankėme Visagino vaikų dienos centrą ir Visagino socialinių paslaugų centrą, kur taip pat buvo pristatyta šių įstaigų veikla.

Susitikimo tikslas – pasikeisti patirtimi, susipažinti kaip bendradarbiauja Raudonasis Kryžius su vietos savivalda, kitomis  organizacijomis, kurios teikia socialines paslaugas bei rasti galimybių bendradarbiavimui.


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu