2017-11-07

Skatinti vyresnio amžiaus žmonių įsitraukimą ir dalyvavimą viešajame gyvenime. Toks bendras tikslas suvienijo tarptautinį projektą koordinuojantį Danijos Raudonajį Kryžių (DRK) ir dalyvaujančius partnerius – Lietuvos Raudonąjį Kryžių (LRK) bei Baltarusijos Raudonajį Kryžių (BRK). Būtent kvietimas persvarstyti vyresnės kartos vaidmenį ir pripažinti senstančios visuomenės potencialą turėtų tapti kertiniu šio projekto aspektu.

Lietuva ir Baltarusija šiame projekte pakviestos dalyvauti kaip panašaus socialinio konteksto šalys, kuriose senjorai neretai jaučiasi palikti užribyje, niekam nereikalingi, o bandymas įsitraukti į aktyvią socialinę veiklą susiduria su gana negatyviu sterotipiniu likusios visuomenės dalies požiūriu.

Projekto startas lapkričio pradžioje įvyko Baltarusijos sostinėje Minske, kur susirinkę partneriai klausė mokslininkų ir medikų pranešimų, analizavo atliktus tyrimus apie vyresnės kartos psichologinę jauseną palikus darbo rinką. Taip pat partneriai dalyvavo diskusijoje ir darbo grupėse dėliojo tikslines grupes, priemones ir metodus, su kuriais galėtų dirbti į savanorystę įtraukiami senjorai.

Nors didesnis dėmesys šiame projekte bus skiriamas Baltarusijai ir būtent Minsko mieste bus formuojamos pilotinės savanorių komandos darbui su socialiai pažeidžiamomis visuomenės grupėmis, Lietuvai numatytas nemažą patirtį sukaupusio palaikančiojo partnerio vaidmuo. Būtent jungtiniai mokymai, patirties apsikeitimas, aktyvių savanorių vizitai pas partnerius padės šią socialinę veiklą stiprinti tiek vienoje, tiek kitoje šalyje. Iš Lietuvos projekto palaikytojo statusas, su galimybe plėstis į kitus miestus ir regionus, suteiktas Marijos Korkut vadovaujamam LRK Visagino skyriui.

Pažeidžiamomis visuomenės grupėmis šiame projekte įvardyti vieniši vyresnio amžiaus žmonės, kenčiantys nuo smurto šeimoje, turintys judėjimo ar kitokią negalią, taip pat ŽIV infekuoti, mažas pajamas gaunantys arba gyvenamosios vietos neturintys žmonės. Aptarta, kad senjorai savanoriai šioms krizės paliestoms vsuomenės grupėms galėtų teikti psichosocialinę pagalbą, padėtų stiprinti šeimos ryšius, organizuoti į humanitarinę paramą nukreiptas lėšų aukojimas akcijas ir pan. Taigi, ilgametę gyvenimo patirtį sukaupę įvairių profesijų senjorai savanoriai taptų tam tikrais asmeniniais krizės paliestų žmonių patarėjais ir pagalbininkais. Ši veikla nebūtų tiesiogiai susieta su medicininio pobūdžio slauga.

Taip pat vykdant projektą su LRK ir BRK kolegomis ekspertine patirtimi pasidalins ir DRK specialistai. Danija pasižymi giliomis savanorystės tradicijomis, kai jaunystėje pradėję savanoriauti žmonės šią veiklą tęsia iki gilios senatvės, kol tik leidžia jų sveikata ir neprireikia kitų, jaunesnių savanorių pagalbos. Vien tik DRK gali pasigirti turintis apie 25 tūkst. savanorių tinklą.

Numatyta, kad šiame projekte dalyvaus mažiausiai 60 BRK, 10 – LRK ir 10 – DRK darbuotojų bei savanorių. Pilotinis projektas vyks iki  liepos 2018 metų. Projektą finansuoja Šiaurės ministrų taryba. Tikimasi, kad šis projektas parodys, kaip stipriai galima įtraukti vyresnio amžiaus žmones į savanoriškus judėjimus, šiuo atveju – Raudonąjį Kryžių, sprendžiant socialines problemas.


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu