2016-03-25

Mieli Raudonojo Kryžiaus savanoriai,
Nuoširdžiai sveikinu Jūsų šeimas, Jūsų artimuosius ir kiekvieną iš Jūsų su krikščioniškos vilties ir bundančio pavasario švente – sveikinu sulaukus šventų Velykų!

Velykų džiaugsmas ir palaima Telydi Jūs žingsnius visus, Tegul varpai pašaukia laimę, Te žodžiai atneša džiaugsmus!


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu