2015-10-26

RK gelbėjimo būrio savanoriai nuolat vykdo mokymus, treniruotes ir yra pasirengęs bet kurią akimirką reaguoti į gautus pranešimus, susijusius su paieškos ir gelbėjimo operacijomis kartu su gelbėjimo tarnybomis.
Šeštadienį, spalio 24 d. įvyko paieškos ir gelbėjimo komandos Raudonojo Kryžiaus Visagino skyriaus planiniai mokymai.
Pagal legendą, 10 val. ryte buvo gautas pranešimas iš Visagino policijos komisariato, kad penkios mergaites 12-13 metų amžiaus ir jų mokytoja, 9 val. ryte , išėjo pasivaikščioti ir pasiklydo miške. Prašoma pagalbos LRKD ieškant žmonų. Dingusių paauglių buvo ieškomos miške netoli Visagino miesto, pagal su policijos komisariatu suderintas koordinates. Po dvejų valandų paieškos, mergaitės ir mokytoja buvo sėkmingai surastos. 
Pratybose dalyvavo 10 Raudonojo Kryžiaus savanorių. Su nustatyta užduotimi susitvarkė gerai ir greitai.


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu