2016-05-09

Šeštadienį, gegužės 7 d. įvyko Raudonojo Kryžiaus Visagino skyriaus paieškos ir gelbėjimo būrio planiniai mokymai. Kartu su Visagino skyriaus savanorių būriu, dalyvavo ir Vilniaus skyriaus komanda. Pagrindinis mokymų tikslas - įvertinti pratybose dalyvaujančių tarnybų tarpusavio sąveiką, mokytis teikti pagalbą nukentėjusiems bei dirbti komandoje. Imituojant situaciją, savanoriai turėjo atlikti keletą užduočių: sukoreguoti žemielapį, rasti kordinates, patikrinti nurodytą kvadratą, kur galėjo būti sąlyginai nukentėjusieji. Gelbėjimo darbai vyko operatyviai ir greitai.


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu