2016-11-30

Š. m. lapkričio mėn. 24 - 26 dienomis Norvegijoje, Hedmarko apsk. vyko mokymai, kuriuose Norvegijos Raudonojo Kryžiaus instruktoriai pasidalino patirtimi su kolegomis iš Lietuvos ir Baltarusijos Raudonojo Kryžiaus .
Pirmąją dieną po atvykimo vyko teorijos žinių patikrinimas, mokėjimas naudotis žemėlapiu bei kompasu ir praktiniai užsiėmimai. Antrąją dieną nuo ryto iki vakaro Norvegijos kolegos aiškino, kokiomis savybėmis ir kokiais atvejais turi vadovautis Raudonojo Kryžiaus lyderis. Tą pačią dieną vyko naktinė paieška miesto teritorijoje, kur jau savo lyderystės praktiką išbandė Lietuvos ir Baltarusijos savanoriai. Paieškos metu buvo keičiami lyderiai, kad kiekvienas savanoris galėtų išbandyti save lyderio pozicijoje ir pritaikyti teorines žinias savo praktikoje.
Po praktinių užsiėmimų vyko aptarimas ir analizė. Norvegijos Raudonojo Kryžiaus instruktoriai šiltai pasitiko, išaiškino ir parodė savo veiklą bei rimtai nusiteikėateityje bendradarbiauti su Lietuvos ir Baltarusijos Raudonuoju Kryžiumi. Mokymuose Norvegijoje dalyvavo Visagino skyriaus savanoriai Valerijus Kožinevskis ir Igor Moskvitin.


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu