2019-01-18

            Lietuvos Respublikos VRM  patvirtinus 2014−2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ iš ESFA lėšų pasirašyta sutartis ir pradėtas įgyvendinti Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyriuje projektas „Socialinę atskirtį patiriančių asmenų integracija į visuomenę“ (Nr. 08.6.1-ESFA-V-911-12-0006).

Projekto metu bus teikiamos socialinės paslaugos socialinę atskirtį patiriantiems darbingiems gyventojams bei jų šeimos nariams, kurie dėl priklausomybės ligos ar kitų priežasčių negali pilnavertiškai dalyvauti visuomenės gyvenime.

Tikslinė grupė - 10 socialinę atskirtį patiriantys Visagino gyventojai, t.y. asmenys, sergantys priklausomybės ligomis taip pat jų šeimos nariai.

Tikslinei grupei projekto metų bus organizuojamos savanorystės pagrindu veikiančios savipagalbos grupės, siekiant mažinti darbingų asmenų socialinę atskirtį. Projekto metu bus skatinama savanoriška veikla. Atrinktiems savanoriams bus organizuoti mokymai, kurie padės pasirengti savanoriškai veiklai.

Projekto įgyvendinimo trukmė 8 mėnesiai.
Projekto biudžetas -12 513,98 Eur. Projektas finansuojamas iš ES lėšų. 

Pagal projekto įgyvendinimo grafiką bus vykdoma savanorių ir projekto tikslinės grupės dalyvių atranka.


Atkreiptinas dėmesys į tai, kad savanoriams nėra taikomi išsilavinimo ar amžiaus apribojimai, svarbu, kad jie būtų pilnamečiai ir pasirengę ilgalaikiams (6 mėn.) įsipareigojimams projekte.

Visaginiečius raginame stebėti naujienas apie projekto įgyvendinimo sėkmę  www.visaginas.lt  išsamesnė informacija ir registracija: Tel. 8 652 98 773, el. p. visaginas.redcross@gmal.com

 

http://visaginas.lt/index.php?1028844782 


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu