2019-01-07

 

Mieli Visagino gyventojai, kviečiame pasinaudoti puikia galimybe, kurią teikia projektas „Bendruomeniniai šeimos namai“, ir išbandyti psichosocialinę pagalbą NEMOKAMAI. Paslaugas teikia projekto partneris Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Visagino skyrius.

Psichosocialinės konsultacijos skirtos probleminėms situacijoms spręsti. Jų metu bus siekiama padėti žmonėms surasti kasdieninių problemų sprendimo būdus, atrasti savo stipriąsias vietas, įveikti stresą, įtampą, potrauminius išgyvenimus, spręsti tarpasmeninius konfliktus.

Kviečiami asmenis, kurie išgyvena krizę ar patiria traumuojančius emocinius išgyvenimus, kuriems yra sunku susitvarkyti patiems su psichologinėmis bei socialinėmis problemomis.
Teikiamos individualios ir grupinės konsultacijos (pagal poreikį). Teikiama pagalba asmenims, turintiems priklausomybių, kurie prarado pasitikėjimą savimi dėl socialinės atskirties, atkuriant jų motyvaciją. Konsultacijos teikiamos šeimoms, globėjams, turintiems emocinių sunkumų bendradarbiaujant su klasių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.

Psichosocialinė pagalba – pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius emocinius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, apimant socialinę, psichologinę pagalbą.

  • Individualios psichologinės konsultacijos
  • Grupinės konsultacijos. Veiklą vykdys psichologas.
  • Individualios socialinės  konsultacijos. Veiklą vykdys socialinis darbuotojas.
  • Paramos grupių organizavimas – padeda sudaryti tam tikrą aplinką, kurioje asmuo tyrinėja savo problemą, giliau ją suvokia, mėgina keisti savo požiūrį, ieško vidinių išteklių. Grupes koordinuoja psichologas.

 

Išsamesnė informacija ir registracija tel. 8 657 71 655, el. p. bsnvisaginas@gmal.com


Prenumeruoti

Aukok

Paremk

Skirk 2%

Tapk savanoriu